Budowa maszyn przemysłowych na zamówienie

Budowa maszyn przemysłowych na zamówienie polega na tym, że klient zgłasza się do projektanta maszyn, wyjaśnia, czego potrzebuje, i otrzymuje ofertę na dostawę gotowego produktu. Jednak to tradycyjne podejście łączy w sobie kilka kluczowych etapów projektu budowy maszyny.

Budowa maszyn przemysłowych na zamówienie – etapy

Faza pierwsza to wstępna faza definiowania projektu. W tej fazie inżynierowie firmy współpracują z klientem w celu określenia wymagań dotyczących maszyn niestandardowych, po czym zespół specjalistów przygotowuje rysunki koncepcyjne i specyfikację funkcjonalną do przeglądu przez klienta. Po zaakceptowaniu przez klienta układu koncepcyjnego i specyfikacji funkcjonalnej, firma dostarcza kosztorys budżetowy i wstępny harmonogram projektu dla całego przedsięwzięcia. Faza druga to zamówienie, produkcja i montaż maszyny  na podstawie projektów mechanicznych i elektrycznych opracowanych w fazie pierwszej. Wymogiem tego procesu jest przeprowadzenie rozruchu maszyny i fabrycznego testu akceptacyjnego z udziałem klienta. Po akceptacji maszyny przedstawiamy klientowi kosztorys instalacji, uruchomienia i przekazania do eksploatacji maszyny. Unikatowym aspektem tego procesu jest możliwość zapoznania się przez klienta z wynikami po zakończeniu każdego etapu i określenia dalszej ścieżki rozwoju projektu. Dzięki zaangażowaniu klienta na każdym etapie procesu jesteśmy w stanie ograniczyć wszelkie problemy, które mogą się pojawić, zapewnić elastyczność projektu, zminimalizować koszty zmian i dostosować specyfikacje do zmieniających się potrzeb klienta. W rezultacie otrzymujemy wysokowydajną maszynę, zbudowaną dokładnie według specyfikacji klienta.