Odwodnienia terenu

Odwodnienia terenu odgrywają ważną rolę w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wód powierzchniowych na obszarach, na których są zastosowane. Ich zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru wody z terenu poprzez system odpływowy do odbiorników naturalnych lub sztucznych. Najczęściej odwodnienia terenu stosowane są w celu:

 • chronienia terenu od zalania
 • odprowadzania wód opadowych do odbiorników
 • kształtowania powierzchni terenu

Odwodnienia terenu są elementem infrastruktury hydrotechnicznej. Składają się na nią:

 • studnie chłonne
 • odprowadzenie wód poprzez rowy, kanały lub rurociągi
 • urządzenia do odprowadzania wód
 • zabezpieczenia przed erozją

Odwodnienia terenu powinny być dopasowane do rodzaju i właściwości odbiornika. Dlatego odwodnienia terenu należy projektować we współpracy z odpowiednimi specjalistami.

Odpowiedni odbiornik musi spełniać następujące wymagania:

 • musi mieć odpowiednią wydajność
 • musi być odporny na uszkodzenia
 • musi być odporny na korozję
 • powinien posiadać odpowiednie atesty

Maszyny odwadniające składają się z trzech podstawowych elementów:

 • odprowadzenia wody
 • napędu
 • sterowania

Odprowadzenie wody odbywa się poprzez rury lub kanały, które doprowadzają wodę do urządzenia odprowadzającego. Urządzenia odprowadzające mogą mieć różne konstrukcje: koła, śruby, walce itp. Napęd odbywa się za pomocą silnika elektrycznego, spalinowego lub hydraulicznego. Sterowanie odbywa się za pomocą odpowiedniej elektroniki.