Pigtail do światłowodów – pomoc w wyborze zakończenia 

Pigtail to często stosowane zakończenie. Jest to fragment przewodu zakończony po jednej stronie wtykiem, zwanym półzłączką. Druga strona pozbawiona jest specjalnych złączy, co pozwala na swobodne modelowanie przewodu w celu jego wykorzystania. Pigtaile występują przede wszystkim w wersjach długich na 1 – 2 – 3 – 5 metrów.

Funkcje pigtaili i zastosowanie w światłowodach 

Stosując pigtail, uzyskujesz dokładne połączenie montażowe, wyrównujące wszystkie elementy. Pigtaile najczęściej łączy się z urządzeniami od zarządzania układem światłowodowym – ODF, zamknięciami spawów oraz szafkami krzyżowymi. 

W pigtailach mogą występować złącza męskie lub żeńskie. W złączach żeńskich montaż przeprowadza się we wnętrzu paneli krosowych – pojedynczo bądź też parami. Następnie podłącza się punkty końcowe lub też włókna krosowe. W złączach męskich połączenie wygląda odmiennie – przechodzi bezpośrednio do urządzenia optycznego nadawczo-odbiorczego. 

Złącza w pigtailach można także klasyfikować zgodnie z typem wykorzystanego w nich włókna. Dzieli się je na jednomodowe i wielomodowe. Pigtaile jednomodowe używają kabla jednomodowego typu 9/125 mikronów oraz złączy jednomodowych. Pigtaile wielomodowe korzystają z kabli wielomodowych 62:5/125 mikronów bądź też 50/125 mikronów. Ich zakończenie z jednej strony posiada wielomodowe łącze.

Ponadto pigtaile można podzielić na kilka typów w zależności o rodzaju zastosowanego złącza. Znajdziesz przede wszystkim pigtail ze złączami typu PC oraz APC. Różni je szlif czoła rurki osłonowej nazywanej ferrulą.